Upravit stránku

Oblast uplatnění marketing a lidské zdroje

  • Řízení značky
  • Propagace a podpora prodejní strategie
  • Komunikace se zákazníky
  • komunikace ze zaměstnanci
  • Nábor, osobní rozvoj a motivace zaměstnance
Marketing hledá efektivní způsob, jak dosáhnout cílů společnosti s ohledem na požadavky a potřeby zákazníka. Při tom velice velmi úzce souvisí s prodejem. Zatímco marketing se soustředí spíše na předprodejní aktivity - zkoumání potřeb zákazníků, prodejní procesy na ně úzce navazují a realizují i samotné obchodní vztahy se zákazníky a prodej.
Marketing se stará o komunikaci společnosti se zákazníky, dodavateli, investičními celky i s všeobecnou veřejností (PR).
Paralelně doplňuje své cílení na zákazníka i na své zaměstnance a velkou měrou tak ovlivňuje řízení lidských zdrojů, tedy práci s lidmi v organizaci. Od získávání pracovníků, uzavření pracovní smlouvy, osobní rozvoj, motivaci až po budování komfortního pracovního prostředí a loajality zaměstnance vůči společnosti.