Upravit stránku

Pokud hledáte zajímavá témata a chcete se dobře připravit na profesní kariéru, tak Vám nabízíme možnost cílené přípravy Vaší práce u největšího výrobce dřevoobráběcích strojů v České Republice spolu s podporou při jejím zpracování.

Společnost HOUFEK a.s. nabízí studentům vysokých škol propracovaný systém spolupráce již v průběhu studia. Zájemci mají možnost využít nabídek odborné praxe či ve spolupráci s odborníky získat téma a podnětné rady pro svoji závěrečnou práci.

Co studentům nabízíme?

Nabízíme studentům možnost seznámit se s naším oborem prostřednictvím placených stáží či praxe. Každý rok si mohou studenti vybrat svá témata bakalářských či magisterských pracích v součinnosti s našimi odborníky.
Práce nebo dobře vymyšlený projekt, který je pro společnost prakticky využitelný, může být ohodnocen velmi zajímavou odměnou.

Kdo vybírá téma závěrečné práce?

Témata bakalářských a diplomových prací standardně nevypisujeme. Preferujeme, pokud sami uchazeči přicházejí s vlastními návrhy, kde jsme jim nápomocni při finálním výběru. Po celou dobu tvorby Vaší práce je Vám k dispozici řada odborníků z praxe a Ti Vám podají okamžitou zpětnou vazbu.